مراسم عاشورایی بزرگداشت شهدای هفده شهریور، یکشنبه ۱۷ شهریور با حضور بندپی استاندار تهران، در محل شهرداری منطقه ۱۲ تهران برگزار شد.